Thomas Michgelsen

Conservering en restauratie van hout en meubelen

Restaurator Thomas Michgelsen aan het werk.

Welkom.

Welkom op de website van hout- en meubelrestaurator Thomas Michgelsen: een hooggeschoolde restaurator, die zowel oude ambachtelijke technieken beheerst als moderne methodes en materialen weet toe te passen.

Het werk

U kunt bij mij terecht voor meubelrestauratie en restauratiewerk aan andere houten objecten. Het maakt daarbij weinig uit hoe oud de objecten zijn. Goede zorg maakt het mogelijk om zowel het honderden jaren oude antiek als het jongere designmeubilair op een waardige manier te bewaren voor het nageslacht, of natuurlijk gewoon voor uzelf.

Waarom?

De orde en perfectie die terug te vinden zijn in de goede meubelontwerpen doen een mens genieten. Niet alleen in de vorm, maar ook in houtgebruik, constructie, kleuren, beslag en afwerking kan dit zichtbaar zijn. Het conserveren van deze regelmatigheden waar mogelijk, of het restaureren hiervan indien zij door verval en schade verstoord zijn, geven mij de voldoening die mijn drijfveer is in het werk.

Achtergrond

Onderscheidend ten opzichte van andere restauratoren zijn mijn academische achtergrond en een gedegen kennis van relevante chemische en fysische processen. Dit laatste is onontbeerlijk voor het begrijpen van het verval van objecten en materialen enerzijds, en voor het conserveren en restaureren ervan anderzijds. De situaties binnen de meubelrestauratie waarin meer chemie vereist is, zoals complexe schoonmaak-, lijm- of afwerkingsvraagstukken, zijn voor mij de interessantste uitdagingen.
Om met chemie te kunnen werken en het hoofd te blijven gebruiken, maar daarmee ook fijn handwerk plus een liefde voor hout en toegepaste kunst te combineren, heb ik gestudeerd voor het veelzijdige vak van de meubelrestauratie. Hiervoor heb ik, na een bachelor kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de restauratieopleiding aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd, bestaande uit een master en de bijbehorende post-academische jaren.

RestauLab: samenwerking met andere restauratoren

Ik werk binnen mijn atelier samen met enkele restauratoren die gespecialiseerd zijn in verschillende disciplines: zo is het collectief RestauLab tot stand gekomen. Hierdoor hebben we binnen één restauratieatelier de beschikking over een brede kennis van veel verschillende soorten objecten. Soms komt het immers voor dat een object te complex is voor één specialist. Meestal is dit het geval wanneer veel verschillende en bijzondere materialen of technieken op één object tegelijk gebruikt zijn.